i00 Pazarlama şirketi

6 dk

17 Görüntüleme

Yapay Zeka Ve Sanat – Sanatta Yeni Bir Çağ Mı Başlıyor?

Çoğu zaman birileri ‘Yapay Zeka’ dediğinde insanlar genellikle cyborgların dünyayı ele geçirmesini ya da daha kötüsünü düşünürler: işlerini ellerinden aldığını! Ama aslında, yapay zeka bugünlerde bize en çok yardımcı olan teknolojilerden biri. Spotify ve Netflix öneri listeleriniz yapay zeka tarafından oluşturulur. Hiç Siri veya Alexa ile konuştunuz mu? Onlar da aslında yapay zeka! Bu nedenle, çoğu insanın düşündüğünün aksine, yapay zeka onların inandığından daha arkadaş canlısıdır ve aslında günlük işlerimizde bize yardımcı olur.
Böyle deyince aklınızda yapay zekanın tek görevinin bize yardımcı olup olmaması sorusu oluşmuş olabilir. Sanat her zaman bir dönemi tanımlamada kilit bir faktör olduğundan (modern çağ, rönesans, art nouveau gibi), son gelişmelerle birlikte ‘yapay zeka sanat üretebilir mi?’ sorusu ortaya çıktı. Aslında yapay zeka (YZ), sanatla düşündüğümüzden daha bağlantılıdır, bu nedenle “Yapay zeka yeni Van Gogh olabilir mi?” sorusu popüler bir sorudur Örneğin, bir YZ tasarımı yaratan bir web sitesine gidip istediğiniz ürünü tanımlayan kelimeler yazarsanız, YZ sizin için bir tasarım yaratacaktır! Peki bu, yapay zekanın gerçekten sanatçı olabileceği anlamına mı geliyor? Bu soru tartışılır, çünkü YZ sanatının öngörülebilir bir geleceği yok ama her geçen gün daha da geliştiği bir gerçek ve sanatın da çok geniş bir kavram olduğu kesin. Felsefenin Temelleri kitabında “Sanat, estetik bilincin artık eşlik eden bir unsur değil, asıl amaç olduğu profesyonel bir faaliyet alanıdır” denilmektedir. Bazıları da sanatın bu dünya için kendimize bir iz bırakma aracı olduğunu söylüyor, çünkü sonunda bir gün gitmiş olacağız. Sanat ve sanatçının kendisi karmaşık kavramlar olduğundan ve herkesin bunlarla ilgili kendi anlayışı olduğundan, yapay zekanın bir sanatçı olup olamayacağını bilmiyoruz. Kaldı ki Yapay Zeka bir kişi değildir ve herhangi bir duyguya sahip değildir. Peki ya yapay zekaya duyguları ve kişilik tipini kodlayabilirsek, sanat üretebilir mi?
Yapay Zeka Tasarımı Nasıl Çalışır?
DeepDream, bir Google mühendisi tarafından oluşturulan bilgisayarla görme programıdır. Evrişimli bir sinir ağı kullanarak fotoğraflardaki kalıpları keşfetmek ve geliştirmek için algoritmik pareidolia kullanır ve kasıtlı olarak aşırı işlenmiş görüntülere psikedelik bir yolculuğu çağrıştıran rüya benzeri bir görünüm verir.
“Deep Dreaming” (artık bir grup benzer yönteme atıfta bulunan) ifadesi, eğitimli bir derin ağda istenen aktivasyonları tetikleyen görsellerin oluşturulmasını açıklamak için Google’ın programı tarafından ünlendi. Buna benzer programlar GOOGLE AI–CHIMERA PAINTER, ARTBREEDER, RUNWAY ML ve LUMINAR AI olarak sıralanabilir.
Bir Başarı Hikayesi
Steve Coulson, her zaman kendi çizgi romanını yayınlamayı istemişti. Çizim yapamamasının her zaman bir sorun olduğunu söylüyor Coulson. Ancak Coulson, 2022’de Yaz Adası adlı çarpıcı bir çizgi roman yayınladı. Bir deniz tanrısı festivaliyle ilgili 40 sayfalık halk-korku hikayesi, tümü yapay zekanın yardımıyla geliştirilen, tutarlı bir estetik stile sahip ayrıntılı görüntüler içeriyor.

Yapay zekanın üretkenliği artırdığı, gördüğünüz gibi bir gerçek. ‘’Peki nasıl?” diye sorabilirsiniz. Açıklayalım.

YZ teknolojileri zamandan tasarruf sağlar.
Sanatçılar tarafından kullanılan mevcut yazılım programlarının çoğu, basit tekrarlayan işleri otomatikleştirmeye yardımcı olmak için bazı ilkel yapay zeka (YZ) içermeye başlıyor. Bunun araç kullanımını hızlandıracağı ve zahmetli manuel prosedürlere olan ihtiyacı azaltacağı umulmaktadır.
YZ, sanatçılar arasında daha fazla yaratıcılığı teşvik ediyor.
YZ, illüstrasyona erişilebilirliği artırabilir, yeni sanatçıların büyümesini teşvik edebilir ve görsel sanatları canlandırabilir. Bu YZ teknolojileri, görsel sanatçıların ve illüstratörlerin çalışmalarını tamamlamadan önce fikir geliştirmeleri, ilham bulmaları ve prototipler üzerinde deney yapmaları için faydalı olacaktır. Bunun ne kadar önemli olduğunu abartmak mümkün değil. Sanatçılar, eğer daha fazla boş zamanları varsa, becerilerini geliştirmeye daha fazla zaman ayırabilirler. Yapay zeka ve makine öğrenimi dijital sanat paketi özellikleri gelişmişlik açısından ilerledikçe, sanatçıların yeni ve beklenmedik şekillerde deneyler yapmasına olanak tanıyan yeni araçlar da eklenir. Yapay zeka tabanlı çözümler, bir insan sanatçının daha önce mümkün olduğunu hayal edebileceğinin ötesine geçen işler üretmek için de kullanılabilir.
Yaratıcı projeler üzerindeki işbirliği artmakta ve projelerin tamamlanmasını hızlandırmaktadır.
YZ, müşterilerin, yöneticilerin ve sanatçıların işbirliği yapmasını her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Önceden, bir proje özeti üzerinde anlaşmaya varılırdı ve zincirin her bir üyesi, kendisine verilen görevi yapmak için kendi köşesine gidiyordu.
Agile ve Google’s Spirit gibi yapay zeka destekli teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte “fikir oluşturma” süreci tüm paydaşlar için daha erişilebilir hale geliyor. Bu, projenin tamamlanmasını hızlandırmaya yardımcı olacak ve herkesin söz konusu yaratıcı projenin nihai hedeflerinden haberdar olmasını sağlayacaktır.

Yani, hala endişeleniyorsanız, yapay zeka sanatı sanatçılara yardımcı olacak, onların yerini almayacak.

Daha fazla ilgili içerik